PL/SQL Developer + SAS 4GL

Projekt: Praca dla Klienta z branży finansowej.

Doświadczenie:

 • Minimum 3 lata z zakresu projektowania, implementacji i wdrażania systemów informacyjnych w środowisku bazy danych Oracle.
 • Praktyczne doświadczenie z zakresu projektowania i programowania hurtowni danych oraz systemów informacyjnych dla instytucji finansowych podobnych co do wielkości, złożoności i jakości rozwiązań informatycznych.
 • Minimum 6 miesięcy z zakresu programowania SAS4GL

Główne zadania:

 • Prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w systemach informatycznych opartych o technologie Oracle
 • Projektowanie algorytmów oraz implementacja procesów ETL i obliczeniowych, głównie w zakresie kalkulacji RWA i wymogów kapitałowych banku
 • Projektowanie baz danych i martów raportowo-analitycznych oraz udostępnianie danych narzędziom raportowym BI
 • Testowanie rozwiązań informatycznych
 • Opracowywanie specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, technicznej i administracyjnej
 • Przygotowywanie pakietów instalacyjnych oprogramowania
 • Przygotowywanie odbiorów oprogramowania i uczestnictwo w przekazywaniu systemów do eksploatacji
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu
 • Prowadzenie ustaleń z jednostkami biznesowymi(pion ryzyka) w zakresie implementowanych zmian
 • Reverse engineering oprogramowania zaimplementowanego w technologii SAS w celu jego migracji do innych technologii

 Umiejętności:

 • Wysoka samodzielność oraz zorientowanie na cele i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań
 • Bardzo dobra organizacja pracy, szybkie przyswajanie wiedzy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność diagnozowania problemów i szybkiego reagowania na nie
 • Umiejętność współpracy z klientem biznesowym oraz wewnętrznym i dostawcą zewnętrznym
 • Komunikatywność na wysokim poziomie, dociekliwość, umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Zdolność do pracy pod presją czasu, w tym umiejętność koordynowania wielu zadań jednocześnie
 • Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej

Oczekiwania:

 • Dobra znajomość RDBMS Oracle 11g / 12c lub wyższych w zakresie projektowania baz danych i aplikacji
 • Bardzo dobra znajomość SQL oraz znajomość PL/SQL
 • Znajomość zagadnień inżynierii systemów informatycznych oraz metodyki ich wytwarzania
 • Podstawowa znajomość SAS 4GL, w tym makroprogramowania

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień Business Intelligence (BI)
 • Umiejętność pracy wg. metodyki Agile (Scrum, Kanban)
 • Znajomość narzędzi: SQLDeveloper,  Git, Ansible, JIRA,Confluence, Informatica Power Center

Lokalizacja: Warszawa

Wynagrodzenie: 14 000 – 20 000 zł netto + VAT (w zależności od posiadanych umiejętności i doświadczenia)

Rodzaj umowy: B2B

Czas kontraktu: 1 rok (z możliwością przedłużenia)

Send your CV for this position

Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form